İK Politikamız

 

 

 

* Personelimizin memnun olacakları bir çalışma ortamı oluşturmak,

* Memnuniyet ölçümleri yaparak, sonuçlar doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri geliştirmek,
* Şirket içinde ve dışında, kültürel ve sportif faaliyetler geliştirmek,
* Personelimizin yetkinliklerini ve performansını geliştirici eğitim çalışmaları yapmak,

* İhtiyacın getirdiği niteliklere uygun performans sistemi belirlemek.

 

 

 

 

 

Bu sitenin tüm hakları saklıdır
info@dialogteknoloji.com